Středisko ELIADA píše již 6 projekt v roce 2014!

Proč být aktivní a nespoléhat pouze a jenom na financování z Ministerstva práce a sociálních věci, Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje. Trochu odlišná odpověď z pohledu střediska ELIADA: „ Páč je našim hobby shánět peníze a tím dokázat, že není nutné být plně závislý na státních dotacích“. 

Co bude hlavním cílem projektového záměru:

·         Inkluze osob s poruchou autistického spektra (dále jen PAS)

·         Poradenská činnost pro rodiny/pečující osobou

·         Práce se sourozenci osob s PAS

·         Evaluační výzkum efektivity

·         Osvětová kampaň 

·         Snoezelen - unikátní prostředí (místnost) pro realizaci více terapií

·         Speciální výtvarná výchova

Cílová skupina projektového záměru – Osoby s poruchou autistického spektra

Držte nám palce, ať můžeme projekt od 1. dubna realizovat a zapojit se do podpory dětí a mladých dospělých s poruchou autistického spektra.

Více o středisku ELIADA a jeho aktivitách na facebooku!

PROJEKT 6

autor článku: Bc. Filip HabrmanNahoru