Svépomocně terapeutická skupina

Skupina poskytuje prostor a zázemí pro přirozenou vzájemnou emoční podporu, sdílení, výměnu cenných zkušeností s výchovou a péčí o dítě s postižením, předávání informací o možnostech léčby speciálních obtíží, rehabilitaci, kompenzačních pomůckách, apod. Naskýtá se zde příležitost navázat bližší přátelství mezi rodinami, které může případně vyústit ve vzájemnou praktickou výpomoc. Rodiče zde mohou diskutovat i o vlastních potřebách a nárocích na pomoc ze strany společnosti. Program Skupiny rodičů koordinují dvě psycholožky a je otevřena návrhům a přáním účastníků, kteří jej spoluvytvářejí. Je možné pořádat besedy s odborníky a jinými hosty na témata, která rodiče zajímají. Skupina se schází zpravidla jednou za měsíc na dvě hodiny dopoledne. Během programu je rodičům pro jejich děti nabídnuta osobní asistence.Svépomocná skupina

Nahoru