Zásady poskytování osobní asistence

  • Zásada partnerského přístupu – klient je rovnocenným partnerem. Respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.

  • Zásada individuálního přístupu / služba šitá klientovi na míru – uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi podle jeho potřeb. Potřeb klienta jsou uvedeny v individuálním plánu.

  • Zásada flexibilního přístupu – služby se snažíme přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů (z hlediska času i  místa poskytování služeb).

  • Zásada práva volby – pracovníci střediska respektují klientovo přání, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.

  • Zásada kontinuity a spolupráce – respektujeme, podporujeme a poskytujeme informace při návaznosti na další sociální služby.

  • Zásada zachování maximální možné míry samostatnosti klientaNahoru