Podrobnější vymezení cílové skupiny

Zájemci, jimž lze vyhovět

  • Dítě s tělesným postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti)

  • Dítě s mentálním postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti)

  • Dítě s kombinovaným postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti)

Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě podle potřeb klienta a možností střediska terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut – počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu služeb osobní asistence a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy). Nahoru