Doplňkové služby

Pro klienty jsou připravovány  jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod.

 

Rodiče našich klientů se mohou pravidelně setkávat prostřednictvím Svépomocně terapeutické skupiny, která je Úsekem Brno nabízena zdarma.

Svépomocně terapeutická skupina

 

Půjčování speciálních hraček, didaktických pomůcek a odborné literatury


Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek.

Využívání společenské místnosti/herny se řídí  Provozním řádem Úseku Brno.

Provozní řád Úseku Brno

Rozdělovač 600 x 20

Doplňkové služby

Nahoru