Cíle osobní asistence

  • Snížit negativní vliv postižení dítěte na jeho rodinu, snížit psychické i fyzické zatížení pečujících

  • Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí

  • Umožnit klientovi realizaci jeho osobních zájmů

  • Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, podporovat jejich soběstačnostNahoru