Osobní asistence

Posláním střediska ELIADA Brno - je dítěti a mladému dospělému s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

Posláním osobní asistence ELIADA Brno - která působí v Brně a okolí, je umožnit prožít hezké a naplněné dětství i těm, které znevýhodňuje jejich tělesné, mentální nebo kombinované postižení. Pomocí dlouhodobé asistence podporujeme děti a mladé dospělé v řadě praktických činností, jako je např. cesta do školy, oblékání, učení se nebo hra s vrstevníky.

Pro koho je určena?

Osobní asistence je určena dětem a mladým dospělým s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra ve věku 1-26 let, které žijí se svou rodinou v domácím prostředí.

osobni asistence

 Jak je služba poskytována?

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenci poskytujeme klientům z cílové skupiny nepřetržitě, avšak převážně v pracovních dnech, podle potřeb klienta i v nočních hodinách a o víkendech.

Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu osobní asistence u konkrétního klienta. Tomu klient může sdělovat všechny své potřeby, vytvoří spolu individuální plán péče, kde si klient formuluje cíle, kterých chce dosáhnout, apod.

Co je osobní asistence?

Proč je osobní asistence důležitá?

Podrobnější vymezení cílové skupiny

Cíle osobní asistence

Zásady poskytování osobní asistence

Zájemce o službu může kontaktovat

 Univerzální baner

Nahoru