Zásady poskytování odlehčovacích služeb

  • Zásada partnerského přístupu – Klient nám je rovnocenným partnerem. Při práci respektujeme jeho práva a možnost svobodné volby. A to vždy tak, aby i vzhledem k rozumovým schopnostem klienta byla zachována bezpečnost situace.

  • Zásada individuálního přístupu / služba šitá klientovi na míru – Při práci respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby klienta. Ty jsou zaznamenány v IP a asistent je během poskytování služby (spolupráce s klientem) respektuje.

  • Zásada flexibilního přístupu – služby se snažíme přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů (z hlediska času i  místa poskytování služeb).

  • Zásada práva volby – pracovníci střediska respektují klientovo přání, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.

  • Zásada spolupráce a návaznosti péče – respektujeme, podporujeme a poskytujeme informace při návaznosti na další sociální služby.Nahoru