Podrobnější vymezení cílové skupiny

Zájemci, jimž lze vyhovět

  • Rodina pečující o dítě s tělesným postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti)

  • Rodina pečující o dítě s mentálním postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti)

  • Rodina pečující o dítě s kombinovaným postižením (vrozeným i získaným, všech stupňů závislosti)

  • Rodina každodenně pečující o dítě s postižením v domácím prostředí

Odlehčovací služby poskytujeme terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut – počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu odlehčovacích služeb a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy). Ambulatní formou poskytujeme služby zájemcům z celé ČR.
Nahoru