Cíle odlehčovacích služeb

  • Snížit negativní vliv postižení dítěte na jeho rodinu, snížit psychické i fyzické zatížení pečujících

  • Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí

  • Poskytnout prostor pro osobní záležitosti a zájmy pečujících a umožnit jim nezbytný odpočinek

  • Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, podporovat jejich soběstačnost

 Nahoru