Odlehčovací služby

Posláním střediska ELIADA Brno - je dítěti s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

 Posláním odlehčovací služby ELIADA Brno - je podpora rodin, které pečují
o děti do 18 let věku s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Zatímco dítě aktivně tráví čas a je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem, pečující osoba si může odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jednorázové i pravidelné odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, případně také ve středisku ELIADA Brno. Působíme v Brně a okolí
.

Služby obecně

Pro koho je služba určena?

Rodinám každodenně pečujícím o dítě ve věku 0-18 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením (dítě žije ve společné domácnosti s pečovatelem). Klientem je rodina pečující o dítě s postižením.

Odlehčovací službou podporujeme rodinu v péči o dítě v domácím prostředí a snažíme se napomáhat při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Jak je poskytována?

  • Odlehčovací službu poskytujeme celoročně v pracovních dnech od 7:00 do 22:00 hodin podle potřeb klienta a možností střediska terénní i ambulantní formou.
  • Terénní službu poskytujeme v přirozeném prostředí klienta. Umožníme tím pečujícím osobám odpočinek od náročné a systematické péče o dítě s postižením a poskytneme pečovateli prostor k vyřízení osobních záležitostí a načerpání nových sil.
  • Ambulantní službu poskytujeme ve středisku ELIADA, Brno. Klienti přicházejí do Střediska na jednotlivé aktivity sjednané v individuálním plánu, a to v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Klient může docházet na individuální péči nebo skupinové aktivity. Rodič může být přítomen práci odborníka s dítětem, nebo si může dítě ve sjednanou dobu ve středisku vyzvednout.
 Co je to odlehčovací služba?

 Proč je odlehčovací služba důležitá?

Podrobnější vymezení cílové skupiny

 Cíle odlehčovacích služeb

 Zásady poskytování odlehčovacích služeb

 Zájemce o službu může kontaktovatRozdělovač 600 x 20 

 

 

Nahoru