Rehabilitační hračky pro děti s mentálním postižením

Seguinova deska pro třetí stupeň vzdělávání (abstraktní tvary) S používáním dřevěných hraček a hlavolamů se můžeme setkat už v mateřských školách, zejména na první stupni běžných základních škol. Svoji nezastupitelnou roli však rehabilitační hračky hrají především ve speciálním školství a to jak v základních školách praktických, tak i základních školách speciálních.

Tyto didaktické pomůcky jsou zde využívány při nácviku sebeobslužných činností, matematických operací, při rozvoji prostorové a pravolevé orientace apod.

Konkrétní tzv. hračka s didaktickým záměrem, jenž v posledních letech slaví opětovný boom v českém speciálním školství je modifikovaná Seguinova deska. Seguinova deska zjišťuje rozvoj jemné a hrubé motoriky, zjišťuje lateralitu, rozvoj senzomotorických dovedností, percepci, zvládání zátěže, míru učenlivosti a také šikovnosti. Tato pomůcka se v dnešní době používá i při přijímání dětí do prvních tříd. Jak je vidět na obrázcích, jedná se o složenou pomůcku, kde se do určitého otvoru vkládá příslušný tvar.

Seguinova deska pro první stupeň vzdělávání (úhelníkové obrazce)

Seguinova deska pro první stupeň vzdělávání (úhelníkové obrazce)


V posledních letech se výrobci hraček stále častěji vracejí ke klasickým a uživatelsky příjemným materiálům, především ke dřevu. V roce 2012 se Ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci podařilo navrhnou, zrealizovat a uvést na trh modifikaci Seguinovy desky, určenou zejména pro základní školy speciální. Hlavní rozdíl od prodávaných hraček a pomůcek je v její velikosti. Volba větších rozměrů pramení z častého narušení jemné motoriky i přidružených somatických problémů u dětí s mentálním postižením. Každý box má jiné schéma výřezů, které jsou přizpůsobeny schopnostem žáků dle stupňů vzdělávání. Pro první stupeň vzdělávání (viz Obr. č. 1) byly použity obrazce úhelníků. Tyto tvary jsou pro děti s mentálním postižením nejjednodušší. Stěžejní však je, aby dítě zažilo úspěch, zvyklo si na pomůcku a bylo ochotné s ní dále pracovat. V druhém boxu, určeném pro druhý stupeň vzdělávání jsou oválné tvary (viz Obr. č. 2). Oválné tvary jsou již pro děti s mentálním postižením obtížnější a nad jejich vložením do desky musí více uvažovat a zkoušet více variant. Jako u předchozí desky dítě opět procvičuje jemnou i hrubou motoriku a získává lepší prostorovou orientaci. Pro osoby pokračující ve vzdělávání je tu třetí box, určen pro třetí stupeň vzdělávání. Pro třetí stupeň jsou voleny spíše tvary abstraktní a tvary, které děti znají z běžného života (viz Obr. č. 3). Abstraktní tvary jsou pro děti s mentálním postižením nejsložitější. Mají hodně ostrých rohů, podle kterých se děti orientují, avšak právě velký počet těchto záchytných bodů působí mentálně postiženému problémy. Každý předmět má pouze jednu možnost, jak jej vložit do desky. Tato vlastnost Seguinovy desky schází všem průmyslově vyráběným pomůckám podobného typu. Pro děti je tato vlastnost Seguinovy desky obtížnějším prvkem, ale docílí se toho, aby nevkládaly tyto předměty pouze bezmyšlenkovitě. Jsou donuceni nad jednotlivými předměty uvažovat a zkoušet možnosti vložení.


Seguinova deska pro druhý stupeň vzdělávání (oválné tvary)

Seguinova deska pro druhý stupeň vzdělávání (oválné tvary)


Seguinova deska, ať už v modifikaci Ústavu speciálně pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci (viz. obrázky), nebo v jiných alternativách, sebou přináší nesčetné možnosti využití. Její aplikace není rigidně školního rázu, zcela bezproblémově ji lze uplatnit v různých typech pobytových zařízení, či v domácím prostředí. Byla by také vhodným námětem na příklad pro tvorbu v chráněných dílnách.


Seguinova deska pro třetí stupeň vzdělávání (abstraktní tvary)

Seguinova deska pro třetí stupeň vzdělávání (abstraktní tvary)

autor článku: Mgr. Lucie Piňosová

Nahoru