Působení hudby na děti s různým postižením

Hudba tvoří jedinečnou a nepomijítelnou součást každého lidského života a svým zušlechťujícím působením umožnuje pozitivně formovat celkový stav mentálně i jinak postiženého dítěte. 

Léčba hudbou (muzikoterapie) je založena na dvojím předpokladu, a to, že schopnost reagovat na hudbu je vrozena každému z nás a že tato schopnost nezmizí v důsledku tělesného nebo duševního postižení, poranění nebo psychologické poruchy, může naopak existovat i v její přítomnosti.

B.Inglis – R. West

 

Vnímat hudbu jsou schopny všechny děti téměř s jakýmkoliv stupněm a druhem postižení. Hudba a hudební projevy tak můžou významně přispět k rozvoji jejich osobnosti a ovlivnit jejich celkový projev a chování. Terapie hudbou u těchto dětí pozitivně rozvíjí jejich estetické cítění, smyslové vnímání, jejich motorické schopnosti a dovednosti, komunikační schopnosti (verbální i neverbální projevy) i celkový projev dítěte.

Při své praxi s dětmi ve skupinové terapii hudbou jsem mohla vypozorovat pocit sounáležitosti a snahu o spolupráci s ostatními dětmi při společném hudebním tvoření. Prostřednictvím znamých písniček a různých hudebních nástrojů (v tomto případě orffových instrumentů), se snažily v rámci svého postižení, zapojit a samotná hra byla pro většinu dětí, příjemně strávenou chvíli. Děti také při společném skupinovém zpěvu byly daleko více uvolněné, něž při běžném vyjadřování.

Také při osobní asistenci u dětí doma, jsem viděla to, jak je hudba pozitivně formuje (ovlivňuje). Na známou melodii z písničky či pohádky reagovaly usměvem, pohupováním nebo rytmickým pohybem. Bylo vidět, že i přes jejich postižení, dokážou projevit radost. Myslím si, že ať už aktivní hudební činnost, např. hra na nějaký nástroj, bubínek, flétnu, dřívka, hra na tělo atd., anebo pasivní poslech hudby, přispívá k větší psychické pohodě těchto dětí a má svůj nepostradatelný smysl.

autor článku: Hana JargašováNahoru