Projekty roku 2014

Vnímáme, že je čas zmínit projekty roku 2014, které se nám podařily napsat a předložit schvalovacím komisím v různých projektových výzvách. 

Ač většina je prozatím ve fázi schvalování a výsledky očekáváme až na sklonku roku 2014, přesto uvedeme názvy, popis a současný stav (schválený/neschválený) sedmi projektů, které mají za cíl zvýšit kvalitu služeb střediska ELIADA.

rozdělovač 600 x 10

Název: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

Popis projektu: http://www.eliada.cz/o-eliade/projekty/rodina-je-jednou-z-nevyhnutelnych-podminek-stesti
Poskytovatel grantu: Nadace rozvoje občanské společnosti, EHP v rámci programu FNNO
Aktuální stav grantu: schváleno, dotace: 1 877 535,- Kč, realizace v období: 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016Název: Life coaches

Popis projektu: http://www.eliada.cz/o-eliade/projekty
Poskytovatel grantu: ERASMUS+
Aktuální stav grantu: fáze schvalování, dotace: 23 549 EUR, realizace: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2016Název: Okamžik života

Popis projektu: http://www.eliada.cz/o-eliade/okamzik-zivota
Poskytovatel grantu: Fond pomoci, Siemens
Aktuální stav grantu: fáze schvalování, dotace: 69 300,- Kč, realizace: 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015

rozdělovač 600 x 10

Okamžik životaNázev: Chceme se opět radovat

Popis projektu: http://www.eliada.cz/o-eliade/projekty
Poskytovatel grantu: Pomozte Dětem/ Kuře pomáhá
Aktuální stav grantu: fáze schvalování, dotace: 258 207,- Kč, realizace: 1. 11. 2014 – 31. 12. 2015Název: Family as a key element to happiness

Popis projektu: http://www.eliada.cz/o-eliade/projekty
Poskytovatel grantu:  Charity Bazar
Aktuální stav grantu: fáze schvalování, dotace: 200 000,- Kč, realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015


Název: Centrum paliativní péče

Popis projektu: http://www.eliada.cz/o-eliade/projekty/centrum-paliativni-pece
Poskytovatel grantu:  EU/Norské fondy v oblasti zdravotnictví
Aktuální stav grantu: fáze schvalování, dotace: 57 066 000,- Kč, realizace: 1. 1. 2015 – 30. 10. 2016

rozdělovač 600 x 10

Centrum paliativní péčeNázev: Sociální podnikání, Pojízdné kafé ELIADA

Popis projektu: http://www.eliada.cz/o-eliade/projekty/pojizdne-kafe-eliada
Poskytovatel grantu:  Soukromý dárci
Aktuální stav grantu: fáze schvalování, dotace: 650 000,- Kč, realizace: 1. 1. 2015 – neurčito

rozdělovač 600 x 10

Pojízdné kafé ELIADA


Držte nám palce, ať nám projekty vycházejí a můžeme prohlubovat kvalitu služeb, rozšiřovat stávající služby a finančně zajistit chod střediska ELIADA mimo stávající dotace JMK, MMB a MPSV.

Za tým Slezské diakonie

Filip Habrman
Vedoucí střediska ELIADA


Nahoru