Přípravy na výstavu OKAmžik ŽIVOTA finišují

Výstava OKAmžik Života ukazuje na jasně uchopitelný záměr dlouhodobé sociální práce střediska ELIADA/DOREA v Brně s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku mezi 0 – 26 let.

Výstava OKAmžik Života ukazuje na jasně uchopitelný záměr dlouhodobé sociální práce střediska ELIADA/DOREA v Brně s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku mezi 0 – 26 let.
Hlavním cílem je zprostředkovat veřejnosti města Brna a divákům Národního divadla Brno – Mahenova činohra každodenní pohled na svět očima dívky s postižením a nepostradatelnost osobních asistentů, díky nimž se obohacuje její život.

Výstavou chceme podpořit vznikající partnerství s nevšedním prostředím
Národního divadla Brno – Mahenovou činohrou, kde je výstava realizována.
Syrové snímky umožní divákům zprostředkovat svět „jiným“ pohledem.  
Nejde prvotně o umělecký zážitek, ale o oslovení veřejnosti sociálním
tématem.
Rádi bychom touto výstavou započali sociálně - kulturní akce s Národním divadlem Brno.

OKAmžik ŽIVOTA

Nahoru