Poučný výlet

O prázdninách se nám naskytla příležitost jet s jednou z našich rodin na setkání do Olomouce.

Jeli jsme dvě asistentky a jednalo se o třídenní setkání rodin, které probíhalo s rodinami dětí, se stejnou diagnózou, kterou měli i naši klienti. Na tomto setkání jsme se dozvěděli mnoho o dané diagnóze a také o prevenci možných rizik, která by mohla nastat. Bylo to přínosem jak v informacích, které jsme se dozvěděli, tak i ve vztahu, který máme mezi námi a celou rodinou. Díky tohoto výletu už víme, jak například zlepšovat dětem dýchání, jak s nimi cvičit, aby jejich fyziologické schopnosti byly co nejdéle udržovány, co dělat při zaskočení sousta a mnoho dalšího. Dále jsem pak vděčná za možnost, poznat rodinu jako celek. Rodiče mají krásný vztah s dětmi i mezi sebou a to se odráží v dětech, které jsou pak přátelské, milé a hodné.
    Mohli jsme trávit s dětmi i rodiči více času než jen na službách a mohli jsme být s dětmi, i pro nás v neobvyklých situacích, jako je usínání, vstávání, koupání a další. Děti byly opravdu moc hodné. Jelikož zvládly celý výlet skvěle, mohli jsme se tak podívat po okolí a poznat i další krásy Olomouce. Dokonce i dětem se okolí líbilo, jelikož v kočáru vydržely déle než obvykle a byly klidné a veselé.
    Bylo úžasné vidět, jak děti i přes neobvyklý program byly spokojené. Tento výlet se opravdu vydařil a to převážně díky lidem, kteří na něm byli, a kteří se podíleli na přípravě. rozdělovač 600 x 10

Výlet na plný pecky

rozdělovač 600 x 10

autor článku: Marie Obrová

Nahoru