Pomáhejte

Schopnost starat se sám o sebe získala naprostá většina z nás. Připadá nám to samozřejmé a málokdy přemýšlíme o tom, že by to mohlo být jinak. I když někdy bychom se naopak rádi nechali někým jiným opatrovat a rozmazlovat. Jsou ale mezi námi i tací, kterým nemoc tuto schopnost vzala. Jsou zcela odkázáni na pomoc druhých.

Pomozte dětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením vyrovnat se s jejich handicapem a prožít "normální" naplněný život v přirozeném prostředí rodiny.

Co Vám můžeme za Váš dar nabídnout:

 • Zveřejníme Vaše jméno nebo jméno a logo Vaší firmy na našich webových stránkách.
 • Zveřejníme Vaše jméno nebo jméno a logo Vaší firmy na našich propagačních akcích a v některých propagačních materiálech.
 • Zveřejníme Vaše jméno nebo jméno Vaší firmy ve výroční zprávě za daný rok.
 • Vystavíme Vám darovací smlouvu jako doklad pro odpočet ze základu daně.
 • Budeme Vám posílat (v případě Vašeho zájmu) občasník s informacemi o aktuálním dění v Eliadě.
 • Na dalších možnostech se můžeme domluvit individuálně dle Vašeho zájmu.

Seznam finančních potřeb, nutných k zajištění poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb

Můžete si sami určit, na co má být Váš finanční dar využit. Aktuální potřeby pro zajištění poskytování služeb jsou tyto:

 • finance na platy pracovníků přímo pečujících o klienty
 • finance na kurzy a vzdělávání pracovníků, aby mohli poskytovat kvalitní a profesionální služby
 • finance a věcné i sladké odměny na zajištění jednodenních akcí pro děti (např. dny her, výlet do ZOO apod.)
 • Budeme vděčni za Váš příspěvek v jakékoliv výši.

Seznam věcných potřeb, které klienti potřebují a také zefektivní naši práci

Ve středisku bychom využily např:

 • Hračky - speciální pomůcky pro rozvoj dětí. Mohou být různé, zvukové, interaktivní apod.
 • Různé kancelářské a papírenské potřeby (např. barevné papíry pro výtvarné práce dětí, temperové barvy, pastelky a fixy, plastelinu, apod.).
 • Úklidové a toaletní prostředky.
 • Odměny pro děti - mezi naše činnosti patří i pořádání různých akcí a soutěží pro děti. Darováním věcných odměn nám pomůžete udělat radost dětem, které se do akcí a soutěží zapojily
 • odborné i dětské knihy, které budou sloužit nejen klientům, ale i pracovníkům
 • předplatní lístky na MHD zóny 100 a 101 čtvrtletní nebo roční (pro terénní pracovníky-osobní asistenty)

Up