Nadace ČEZ

nadace_cez.gif Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Podpora Nadace ČEZ směřuje především do tří oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo) a aktivní spolupráce s regiony. Nadace věnuje značnou pozornost i podpoře regionů. Finanční příspěvky směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v různých oblastech, například do školství, vědy a výzkumu, kultury, sportu, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí. Nadace zastřešuje dárcovskou činnost skupiny ČEZ a za dobu své existence se zařadila po bok nejštědřejších nadací v ČR. Tuto pozici potvrdilo vyhlášení společnosti ČEZ největším firemním dárcem v České republice v žebříčku "TOP FIREMNÍ FILANTROP 2007".

http://www.nadacecez.cz

Nahoru