Plánování v sociálních službách pro terénní službu

Dne 29.5. 2014 proběhl v prostorách ELIADY Brno kurz "Plánování v sociálních službách pro terénní službu" od společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o.

Kurz lektorovala Mgr. Martina Chlápková. Byl určen pro pracovníky střediska ELIADA Brno.

Obsahoval témata jako určení potřeb klienta, zvládání vlastních emocí při práci s klienty, zpracování pravidel pro individuální plánování, vedení záznamů, profil klienta a mnoho dalšího.

Asistenti střediska byli z kurzem velmi spokojeni. Pomohl jim ujasnit některé body plánování v kterých neměli zcela jasno.

rozdělovač 600 x 10

Náladu na kurzu vyjadřují fotky v galerii.

Nahoru