Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb.

Kniha zákonů V rozsáhlém příspěvku MPSV s názvem Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, naleznete formou otázek a odpovědí důležité novinky, které zákon přináší.

To vše shrnuté na 22 stranách (pdf soubor). Jsou zde srozumitelně vysvětleny některé pojmy v zákonu se vyskytující, osvětlena problematika příspěvku na péči a změny, které zákon v této věci přináší, dále pak otázky týkající se druhů sociálních služeb, úhrady za služby, otázky registrace sociálních služeb a inspekce sociálních služeb, problematika sociálně zdravotní péče, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, smlouva o poskytnutí sociální služby, financování sociálních služeb aj.
Více naleznete na: MPSV - Otázky k zákonu

Kniha zákonů


autor článku: Bc. Jana Schmerglová

Nahoru