O ELIADĚ

Slezská diakonie v roce 2005 rozšířila svou působnost prostřednictvím střediska Eliada do Jihomoravského kraje. Organizace získala pro sídlo Eliady budovu ve správě Odboru školství Městské části Brno-střed. Velmi dobře přístupné bezbariérové prostory střediska jsou umístěny v centru Brna na Kamenné ulici 21.

Jméno střediska Eliada je odvozeno od jména "Eljáda". Jedná se o složeninu "Él" = Bůh a "jádá" = znát, vědět. Celé jméno tedy znamená "Bůh zná", "Bůh se postaral" a "Bůh si všiml". Také i my si chceme "všimnout potřebných" a nabídnout svou podporu.

Posláním střediska Eliada je podporovat péči o děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném rodinném prostředí. Středisko Eliada poskytuje sociální služby, a to osobní asistenci a odlehčovací služby.

Cílovou skupinou střediska Eliada jsou děti ve věku 0 - 18 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Středisko Eliada poskytuje služby ambulantní a terénní formou, a snaží se maximálně přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů. Cílem je podpořit péči o dítě s postižením v rodinném prostředí. Poskytujeme osobní asistenci, odlehčovací služby a další doplňkové služby.

Osobní asistence

Osobní asistence je druh péče o osoby s postižením, poskytovaný terénní formou. Je výjimečná tím, že klient si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje a jakou chce využít.

Více informací o osobní asistenci naleznete

Odlehčovací služby

Odlehčovací služba nabízí možnost, že bude o dítě postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu (dle konkrétní domluvy). Tuto službu může pečující rodina využít krátkodobě pravidelně, ale i jednorázově.

Více informací o odlehčovacích službách naleznete

Pro využívání ambulantních odlehčovacích služeb máme ve středisku k dispozici speciální pomůcky a vybavení (míčkový terapeutický bazén, reha-míče, chodítka, postýlka, židle Aris, didaktické pomůcky, relaxační síť apod.)

Kapacitu počtu klientů služeb stanovujeme maximální okamžitou kapacitou služby (tj. počet klientů, kterým lze poskytnout službu v jednom časovém okamžiku). Konkrétní kapacita je uvedena u každé služby zvlášť. Celkový skutečný počet obsluhovaných klientů ve službě se liší od okamžité kapacity. O aktuálně nabízené volné kapacitě se můžete informovat .

Pracovníci se řídí

Zde najdete platný od 1.7.2011

Nejste-li spokojeni s kvalitou nebo způsobem poskytování služby střediskem Eliada, můžete si .

Pracovníci střediska Eliada

  • vedoucí střediska Eliada -
  • sociální pracovník -
  • koordinátor služeb -
  • koordinátor střediska -
  • osobní asitenti -  ,  ,  ,
  • dobrovolníci

Up