Zachraňujeme s jistotou

Dne 20.11.2013 proběhlo školení první pomoci pod vedením Doktora Josefa Štorka.

Účasteni byli všichni asistenti střediska Eliada a všichni zaměstnanci poradny rané péče Dorea. I teoretická část byla poutavá. Diskuzi vzbudilo mírnění hyperventilace i epileptické záchvaty. Záživnost praktické části, resuscitace, je uvedena na následujících fotografiích.

P.S. Pan dokror nechtěl být, ze skromnosti, na fotografii vystaven.

 

 

Kolektivní nasazení

Nahoru