Vhled do AAK

Dne 14.2. a 15.2.2014 proběhl v prostorách Eliady Brno kurz o Alternativní a Augmentativní komunikaci. Kurz pro zaměstnance Eliady Brno, zaměstnance jiných středisek Slezské diakonie a rodiče klientů Eliady Brno a Poradny rané péče Dorea, lektorovaly Mgr. Lenka Gwóźdźová DiS. a Mgr. Bohdana Herzánová, z EDUCO CENTRUM s.r.o.

Nahoru