Věcným darem

  • Tím, co je Vaším předmětem činnosti – tisk materiálů, PR služby (inzerce, reklama), vyřazené PC, apod.

  • Můžete si najít vlastní způsob pomoci.

Nahoru