Sponzorskou smlouvu

  • Prezentaci Vaší společnosti na webových stránkách Eliada Brno, www.eliada.cz.

  • Prezentaci Vaší společnosti ve výroční zprávě.

  • Prezentaci Vaší společnosti na prezentačních materiálech.

  • Prezentaci Vaší společnosti na akcích pořádaných ve spolupráci s Národním divadlem Brno

Nahoru