Slezská diakonie

Slezská diakonie je nestátní nezisková církevní organizace. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století.

V současné době provozuje více než padesát středisek po celém Moravskoslezském kraji, v Brně a Praze, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.

V roce 2005 rozšířila Slezská diakonie svou působnost i do Jihomoravského kraje prostřednictvím střediska Eliada. V roce 2007 Eliada registrovala dle zákona 108/2006 Sb. tři sociální služby, a to osobní asistenci, odlehčovací služby a ranou péči. V roce 2009 došlo ke vzniku sekce Brno a k rozdělení původního jednoho střediska na dvě. Aktuálně tedy v Jihomoravském kraji působí Poradna rané péče Dorea se službou rané péče, a středisko Eliada s odlehčovacími službami a osobní asistencí. Současně se aktivně pracuje na vzniku nových služeb.

Více informací naleznete na www.slezskadiakonie.cz.

Slezská diakonie_balónek

Výroční zprávy

Ustředí Slezské diakonie

Nahoru