Chceme se opět radovat

Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich seberealizaci v přirozeném prostředí primární rodiny.

Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit komplexní přístup k rodinám pečujícím o děti s hendikepem a rozšířit podpůrné aktivity pro tyto rodiny. Stabilní rodinné zázemí je nezbytné pro srovnání příležitostí při zapojení se do běžného života, a je také předpokladem k volbě rodičů preferovat péči domácí před ústavní.

Celkovým cílem projektu je podpora rodiny s dítětem, které má handicap. Jde nám o komplexní péči, která zvyšuje jak kompetence dítěte, tak podporuje rodinu jako systém. Vhodná praktická i psychická podpora rodičů vede k jejich rozhodnutí pečovat o své dítě v rodinném prostředí.

1. Zprostředkování komplexnějších služeb (asistence, skupiny pro rodiče, canisterapie, možnost setkávání rodin)

2. Zajištění přístupu k moderním kompenzačním, rehabilitačním a stimulačním pomůckám a zaučení klientů

Nahoru