Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů
č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru