OKAmžik ŽIVOTA

Výstava OKAmžik Života vyúsťuje v jasně uchopitelný záměr dlouhodobé sociální práce střediska Eliada v Brně s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku mezi 1 – 26 let. Hlavním cílem je zprostředkovat veřejnosti města Brna každodenní pohled na svět očima klienta a jejich osobních asistentů poskytujících jim pravidelnou podporu.

OKAmžik ŽIVOTA

Nahoru