Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 8 Zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Nahoru