Možnosti růstu a zisku v důsledku nepříznivé skutečnosti

Kde je konec? V odborné literatuře je možné nalézt vice jednotlivých poukazů na pozitivní potencionál růstu a možnost určitého zisku v důsledku zvládnutí nepříznivé skutečnosti, jakou může být narození dítěte s postižením.

Samostatným předmětem psychologických výzkumů je tzv. posttraumatický růst. Je to zkušenost pozitivní změny, ke které dochází v důsledku zápasu s vysoce nepříznivou životní situací.
Projevuje se mnoha způsoby:
- větší ocenění života obecně
- smysluplnější interpersonální vztahy
- zvýšeným vnímáním vlastní síly
- změnou priorit
- bohatším existencionálním a spirituálním životem
Studie Linleyho a Josepha poukazuje na dosavadní zjištění, že lidé, kteří vykazují vyšší míru pozitivních změn v důsledku zvládnutí nepříznivé skutečnosti, vykazují také nižší míru stresu.
Studie trojice autorů (Scorgie, Wilgosh, McDonald) ukazují, že matky, které jsou přesvědčeny o vlastním vlivu na situaci a události v rodině, vykazují vyšší míru adaptace a také lépe využívají dostupnou sociální oporu. Otcové, kteří jsou přesvědčeni o vlastních schopnostech naplnit potřeby svých dětí, vykazují nižší míru stresu než ti, kteří o svých kompetencích pochybují.
(Vančura, Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením, 2007)

Tyto studie dobře doplňují slova Z. Matějčka:“Pokud se rodiče úspěšně vyrovnají s postižením dítěte a sami sebe přijmou jako rodiče postiženého dítěte, budou velice pravděpodobně vnímat také pozitivní zisk, který pro ně jejich dítě, stejně jako jiné dítě pro své rodiče, přinášejí.“

Kde je konec?

autor článku: Markéta Blaňková

Nahoru