„Milovat“ znamená nechat druhého pochopit, že je krásný a hodnotný“

Malý rozkvetlý pařez Těmito hlubokými slovy Jeana Vaniera, bych vás chtěla pozvat k přečtení jeho knihy Cesta k lidství. Kniha vznikla jako přepis rozhlasových relací z roku 1998.

Zakladatel komunitního hnutí Archa, společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s handicapovanými, polemizuje ve svých úvahách s egoistickými a na výkon zaměřenými tendencemi moderních společností.  Na příkladech lidí, které Vanier potkal na svých cestách, a především ve svých komunitách, ukazuje, jak se lze uzdravit z egoismu a uzavřenosti.

rozdělovač 600 x 10

 "...vykročení na cestu k lidství pro mne nastalo v okamžiku, kdy jsem začal žít společně s mentálně postiženými. Tito lidé byli sice na intelektuální a praktické úrovni bezmocní, avšak byli velice obdarováni ve vztazích..."

rozdělovač 600 x 10

V našich komunitách Archa zakoušíme, že k hlubokému vnitřnímu uzdravení dochází většinou tehdy, když se lidé cítí milováni a mají pocit sounáležitosti. Tyto komunity jsou v podstatě místem, kde lidé mohou sloužit a tvořit a – což je důležitější – kde mohou milovat a být milováni. Uzdravení pramení ze vztahů; není něčím automatickým.
Naučil jsem se přitom jedné důležité zásadě: člověk potřebuje stále usilovat o něco nového, být v neustálém pohybu, který je klíčem k našemu lidství a jedinou cestou, abychom se lidmi skutečně stali.
Životem Erika i Pierra byl jen zmatek a nepořádek. Přesto zde bylo nějaké východisko.
Přece oba našli způsob, jak vyjít z toho zmatku a vytvořit v sobě nový řád; vytvořit ho i ve svých vztazích se světem.
Nejsou snad všechny naše životy pohybem od řádu k nepořádku, aby dospěly k novému řádu?

rozdělovač 600 x 10

Rozkvetlý pařez

(ukázka z knihy Cesta k lidství)

rozdělovač 600 x 10

autor článku: Markéta Blaňková


Nahoru