Lyžování na monoski – sport pro všechny

Náhodu se mi dostala do rukou diplomová práce, v níž se studentů sportovních studií různých univerzit napříč Českou republikou ptali na jejich povědomí o specifických sportech resp. sportovně - kompenzačních pomůckách, určených pro jedince s handicapem.

Zarazilo mne, jak málo jsou tito budoucí učitelé tělesné výchovy informováni o možnostech pohybových aktivit osob s jinakostí. Tito profesionálové, jenž se připravují na výkon povolání v českém školství, ve kterém konečně začínají nabírat reálných obrysů pro-integrační tendence.

Proto jsem se rozhodla Vás alespoň okrajově seznámit s jedním ze sportů pro handicapované a to s lyžováním na monoski (resp. biski). Monoski je specifická sportovně – kompenzační pomůcka vyvinutá zejména pro osoby s tělesným, ale i s kombinovaným postižením, jenž umožňuje zařazení mezi zdravou lyžařskou veřejnost. Především ale podporuje navození příjemných pocitů z pohybu na sněhu v přírodním prostředí a to i jedincům s těžšími formami postižení, díky možnosti ovládat monoski (biski) zkušenými instruktory.

Monoski (viz. obrázek 1.) je složena ze skořepiny, ve které je lyžař usazen a podle individuálních potřeb upevněn fixačními pásy, které fixují dolní končetiny a trup. Skořepina vyrobená z kevralu nebo sklolaminátu je hliníkovou kostrou opatřenou plynokapalinovým tlumičem připevněna k tvrdému vázání jedné lyže. 

Monoski

Lyžař při jízdě využívá tzv. stabilizátorů (viz. obrázek 2), což jsou speciálně upravené francouzské hole zakončené krátkými lyžemi. Tyto „stablíky“ přispívají k udržení rovnováhy a zejména umožňují vykonání iniciačního impulzu pro zahájení oblouku při sjezdu. Při přesunech lyžaře v okolí vleku apod. se dají stabilizátory sklopit a slouží jako hole k odpichování.

Stabilizátory na monoski

Biski (viz. obrázek 3) je stabilnější varianta monoski, při které je celá skořepina s konstrukcí a tlumícím systémem upevněna na dvou lyžích. Je určena zejména pro lyžaře s těžšími druhy postižení a je navíc vždy opatřena řidítky, která pomáhají snažšímu řízení prostřednictvím instruktora/asistenta.

Biski

Pro všechny zájemce, kteří by si chtěli tento sport vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů pořádá opětovně Centrum APA Dny monoski. Více na Monoski . Tato akce je otevřena všem lidem, kteří preferují pobyt v zimní přírodě a zejména sbírají rádi nové zážitky v oblasti sportu. Ať už máme na mysli lyžaře s postižením (bezbariérovost sportovních areálů je samozřejmostí) nebo bez něj.

autor článku: Mgr. Lucie Piňosová

Nahoru