KONTROLA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V měsíci  březnu 2014 pod záštitou krajského úřadu Jihomoravského kraje probíhala 1. vlna šetření kvality sociálních služeb působících v Jihomoravském kraji. 

Obě služby střediska Eliada, Brno - odlehčovací služby i osobní asistence, získaly plný počet bodů, to jest 12.

 

Zkoumanými kritérii inspektorů kvality byly čtyři oblasti a to: uzavírání smluv, plánování průběhu služby, záznamy o poskytování služby a hodnocení naplňování osobních cílů.

 

Ve všech těchto oblastech jsme získali plný počet bodů, tedy za každou oblast 3 body.

Výsledky této kontroly nás velice potěšily, jsme rádi, že námi poskytované služby odpovídají požadavkům Jihomoravského kraje a i nadále je naší prioritou poskytovat našim uživatelům kvalitní sociální služby.

 

 

V průběhu května probíhaly další kontroly, které prováděli pracovníci Magistrátu města Brna.

 

Jedna byla zaměřena na Kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, druhá na čerpání dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2013.

 

V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky, což nás také velice potěšilo.

autor článku:  Šárka Otavová DiS.Nahoru