Hledáte pro sebe a své dítě s postižením společenství? II.

Prázdniny skončily a pro mnohé zase začíná školní rok, ve kterém probíhají stálé a pravidelné aktivity, ke kterým je možno se připojit. 

Všechna společenství Víry a Světla se vyvíjejí. Vznikají, stárnou, někdy zanikají. Jsou taková, jací jsou lidé v nich. Jsme společenství přátel, přičemž někteří z nás – jak říkáme – jsou obdarováni jinak, než většina ostatních lidí. Pokud se cítíte být osloveni myšlenkami Víry a Světla, které se spoustou dalších informací a kontakty najdete na http://viraasvetlo.evangnet.cz/oVire/o_vire.htm , můžete se připojit k některému společenství ve vaší blízkosti. V Brně se aktuálně můžete setkat s několika společenstvími, o kterých Vám tentokráte zkusím povědět více.

rozdělovač 600 x 10

Název společenství: Žabky v kaluži

Kde se schází: Touškova ul. 9 v Brně - Židenicích, což je budova někdejší mateřské školy, dnes Centra volného času.

Kdy se schází: 1x měsíčně každou třetí sobotu v měsíci

V časech: od 15 do 18 hodin

Koordinátor: David Hubený, email: d.hubeny@seznam_cz

Najdete nás zde: http://zabkyvkaluzi.webgarden.cz/

Jak probíhá setkání, na co se můžete těšit: Na začátku našeho setkání se obvykle nejprve přivítáme, sedneme si do kolečka a každý poví, jak se měl, co ho v poslední době potěšilo či zarmoutilo, nebo jednoduše co měl právě dnes dobrého k obědu. Pak si zazpíváme a pustíme se do nějaké aktivity. Když je venku hezky, vyrážíme na vycházku do nedalekého lesa, nebo hrajeme hry na dvorku Centra, kde se scházíme. Nepřeje–li nám počasí, věnujeme se obvykle něčemu, co si nežádá pobyt venku. Hry se dají hrát i uvnitř. Poslední dobou jsme si oblíbili divadlo. Snažíme se předvést nějaký pěkný příběh z Bible (nebo i odjinud) a užijeme přitom spoustu legrace. Baví nás též něco vyrábět – malujeme, lepíme, špiníme si šaty… Potom si zazpíváme a pomodlíme se tzv. „svíčkovou“ modlitbu, při níž každý vyslovujeme svá přání, touhy či díky směrem k nebi, a přitom v rukou držíme zapálenou svíci. Nakonec zasedneme ke společnému stolu, na což se řada z nás těší. Po hostině se postupně rozejdeme domů.

Víkendovky: Občas jezdíme na víkendovky. Jde o čas, který trávíme nejčastěji na malebné faře v Heřmanově u Křižanova. Faru obklopují pěkné lesy, skýtající výborný cíl pro naše výlety. Každá víkendovka je zaměřena na určité téma, od nějž se odvíjejí činnosti, kterými se zabýváme.

rozdělovač 600 x 10

Název společenství: Sluníčka ze studánek

Kde se schází: setkáváme se na faře u svatého Jakuba

Kdy se schází: 1x měsíčně poslední neděli v měsíci

V časech: od 15 do 18 hodin

Koordinátor: Jitka Nováková, email: jitka.novakova@caritas_cz

Najdete nás zde: http://viraasvetlo.evangnet.cz/spolecenstvi/slunicka/onas.htm

Jak probíhá setkání, na co se můžete těšit: Hlavním (popravdě jediným zapamatovaným) bodem našeho programového prohlášení je „aby nám spolu bylo dobře“. Trávíme čas povídáním, hraním si, pantomimou, slavením, společně se modlíme.

rozdělovač 600 x 10

Název společenství: Lodičky Sv. Josefa

Kde se schází: ZŠ Lerchova, ve 14:30 sraz před školou ZŠ Lerchova, poté v klubovně. Pokud nestihnete sraz před školou, na dveřích je napsaný kontakt, kam se můžete na spolčo dovolat.

Kdy se schází: 1x měsíčně každou poslední neděli v měsíci

V časech: 14:30-17:00

Koordinátor: Alžběta Veselá,  tel.: 721 784 776

Jak probíhá setkání, na co se můžete těšit: schází se nás asi 10, sejdeme se, popovídáme jak se máme, zazpíváme si, povíme si nějaké (nejen) biblické téma, slavíme, společně se pomodlíme. Někdy jdeme na výlet ven.

autor článku: Martina Pospíšilová DiS.

Nahoru