Hledáte pro sebe a své dítě s postižením společenství?

Hnutí Víra a Světlo, jejímž zakladatelem je JEAN VANIER, vzniklo na pouti do Lourdes o Velikonocích v roce 1971. Zúčastnilo se jí na 12 000 poutníků z 15 zemí, z toho 4000 mentálně handicapovaných. Pouť měla těmto lidem pomoci nalézt své místo v církvi a ve společnosti.

„Každý člověk, ať jsou jeho schopnosti a omezení jakékoli, se podílí na společném lidství. Má jedinečnou a posvátnou hodnotu a má stejnou důstojnost a stejná práva. (…)

Lidé s mentálním postižením mají často schopnost spontaneity, úžasu, pravdy a přijetí. Ve své bezbrannosti a křehkosti mají dar dotýkat se srdcí a vyzývat k jednotě. Jsou také pro společnost živou připomínkou podstatných hodnot srdce, bez nichž vědění, moc, i veškeré jednání ztrácejí smysl a míjejí se svým cílem.“

Jean Vanier, zakladatel hnutí Víra a Světlo

rozdělovač 600 x 10

Všude na světě, nehledě na kulturu, jazyk nebo náboženství, jakmile se otec a matka dozví, že je jejich dítě postižené, nesmírně trpí. Někdy se zcela vyčerpají pátráním po důvodu nebo příčině. Často cítí pobouření, stud, vinu. Musí se vyrovnat s tím, že si tuto situaci sami nevybrali (i když si přáli dítě ponechat). Často se s nimi přestanou stýkat blízcí příbuzní nebo staří přátelé, často jeden z partnerů druhého opouští. Rodiče trápí, když jejich dítě fyzicky trpí. Ale také je trápí pomyšlení, že bude odmítáno všude, kam půjde, že nebude nikdy šťastné. Když jsou nuceni pochopit, že jejich dítě bude vyžadovat spoustu péče. Propadají pocitu, že jejich život nemá smysl, že pro ně není mezi "normálními" lidmi místo. Velmi často se cítí osamoceni a bez pomoci, kterou by potřebovali, aby nabrali sílu a byli schopni si i trochu odpočinout.
Prvním vítězstvím v takové situaci může být schopnost začít pohlížet na své dítě s láskou a něhou, nehledět v první řadě na to, co mu chybí, čím je zraněné.
Posláním Víry a Světla je být rodičům nablízku, být jim oporou, pomáhat jim milovat jejich dítě. Tak, jak ho vidí a miluje Bůh.

rozdělovač 600 x 10

Lidé s handicapem mají dar být přirození a opravdoví. Není pro ně důležité, kolik toho víme a jak jsme úspěšní, ale jací jsme a jestli je chceme mít rádi. Díky nim objevujeme, že tu nejsme kvůli tomu, abychom „dělali dobré skutky“, něco "pro" mentálně postižené, ale abychom byli přátelé v pravdivém vztahu, dělali něco "spolu s" postiženými.

rozdělovač 600 x 10

Víra a Světlo vzniklo na půdě katolické církve. Dnes je ekumenickým hnutím, tzn. hnutím lidí různých křesťanských denominací. Členy některých společenství Víry a Světla jsou však zároveň např. Židé nebo hinduisté. Slzy, jež pro své postižené dítě prolévá muslimská žena, jsou stejné, jaké z týchž důvodů prolévá i žena křesťanská. Společenství Víry a Světla nejsou jen společenstvími "věřících". Pro takzvaně "nevěřící", například lidi neukotvené v některé z tradicí, lidi bez vyznání, lidi hledající, může být Víra a Světlo třeba místem přátelství a inspirace.

rozdělovač 600 x 10

Postižení lidé jsou důležitou součástí lidského společenství, společnosti a církve. Mají-li se dary těchto lidí uplatnit a rozvinout, je třeba jim k tomu dát příležitost. To je také starostí našeho hnutí.
Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelná setkávání, prázdninové tábory, víkendovky, poutě, tradiční únorový ples Víry a Světla a jiné.
rozdělovač 600 x 10

Pravidelná setkání všech rodin s dětmi a s přáteli (obvykle jednou měsíčně). Cílem je sejít se, dělit se o naše radosti a starosti, hledat a nabízet pomoc jeden druhému. Modlit se ve společenství. Bavit se -hodně zpíváme, hrajeme na spoustu hudebních nástrojů (děti s postižením velmi dobře vnímají rytmus). Slavit (každý obvykle donese nějakou dobrotu pro ostatní). Je to také čas, kdy se rodiče mohou plně spolehnout na to, že je o jejich děti postaráno.

rozdělovač 600 x 10

Tábory a víkendovky
Chceme pomoci našim dětem s postižením poznat to, co děti „zdravé“ mohou běžně zažívat každé prázdniny. Zážitky z celotáborové hry, opékání buřtů, koupání v potoce apod. Činnosti bývají koncipovány tak, aby se mohli zapojit úplně všichni – děti s postižením, jejich sourozenci, rodiče i přátelé. Snažíme se, aby lidé mohli prožít radost ze života ve společenství a uvědomit si, že každý tu má své místo.

rozdělovač 600 x 10

Všechna společenství Víry a Světla se vyvíjejí. Vznikají, stárnou, někdy zanikají. Jsou taková, jací jsou lidé v nich. Pokud se cítíte být osloveni myšlenkami Víry a Světla, které se spoustou dalších informací a kontakty najdete na http://viraasvetlo.evangnet.cz/oVire/o_vire.htm , můžete se připojit k některému společenství ve vaší blízkosti. V Brně se můžete setkat se společenstvími: Žabky v kaluži, které se schází v Židenicích, Sluníčka ze studánek, které se schází na faře u svatého Jakuba a Vlaštovky Sv.Františka, které se scházejí na faře u Františkánů v Husovicích.

rozdělovač 600 x 10

Boží muka

Osobně velmi doporučuji si přečíst:  Jean Vanier - promluvy z retreatu "Ježíš přišel, aby vše obnovil." (březen 1999), které si můžete stáhnout zde http://viraasvetlo.evangnet.cz/keStazeni/ke_stazeni.htm
Nahoru