Česká letní Speciální olympiáda letos v Brně

Speciální Olympiáda Všechny příznivce sportovních klání, a to zejména těch, ve kterých jsou hlavními aktéry sportovci s mentálními deficity, jistě potěší informace o blížícím se celorepublikovém finále České speciální olympiády v Brně.

České hnutí speciálních olympiád ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním klubem Univerzity Brno pořádá 11. národní letní hry Speciální olympiády v termínu od 30.6 do 2.7.2014. Místem konání bude atletický stadion VUT Brno, kde můžete přijít povzbudit nejen atlety, ale i cyklisty, moderní gymnastky, dále se zde představí hráči BOCCE, stolního tenisu, volejbalu, kopané (5-5 U) a v neposlední řadě také účastníci přizpůsobených sportů. Plavecké disciplíny najdou svá útočiště v Aquaparku v Kohoutovicích.

Pro ty z vás, kteří nejste ve světě Speciálních olympiád právě kovaní, dovolím si jen přiblížit jejich hlavní myšlenky, abyste byli na stadionu VUT na přelomu června a července v obraze. Program speciálních olympiád pro mentálně postižené založila na sklonku 60.let v USA paní Eunice Kennedyová – Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho a uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením. Cílem SO je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. Výkon je v SO chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni zásadně do skupin podle své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního postižení. Speciální olympijský program je otevřen všem lidem s mentálním postižením, kteří dovršili 8 let a jejichž IQ není vyšší než 80. Účast na hrách je umožněna všem mentálně postiženým, kteří jsou zapojeni do pravidelné sportovní činnosti ve sportovních klubech, nejsou stanoveny výkonnostní limity, nikdo není z účasti na hrách předem vyloučen pro nesplnění výkonu. Základním kriteriem výběru pro účast je celoroční aktivita a snažení jedince. Sportovních disciplín, které jsou součástí sportovního programu Speciálních olympiád je celá řada. Od olympijských sportů s plnou platností mezinárodních pravidel, přes sporty modifikované (např. místo hodu oštěpem je zařazen hod míčkem), sporty týmové sjednocené (unified), kde společně soutěží závodníci s handicapem i bez něj, až po sporty přizpůsobené (jedná se o jednoduchá motorická cvičení určená zejména pro mladé závodníky, či pro sportovce s hlubším mentálním postižením, např. hod na cíl).

Ať už v sobě máte sportovního ducha, nebo Vám pohybová aktivita nic neříká, věřte mi, že návštěva Speciální olympiády je pro každého nezapomenutelný zážitek. Pokud si 1. a 2. července 2014 (30.6. je „pouze“ úvodní ceremoniál) najdete hodinku a zajdete na stadion VUT nebudete litovat. Jak říká paní Eunice Kennedyová- Shriverová: „Speciální olympiáda je tou nejčestnější olympiádou – není zde žádný doping, žádné taktizování, žádné finanční machinace, jde zde o ryzí sportování, kdy mnozí sportovci překonávají sami sebe.“ Jelikož jsem byla součástí organizačního týmu Regionálních Speciálních olympiád, z vlastní zkušenosti doporučuji kapesník s sebou, vyhlašování vítězů, předávání medailí a stužek je vážně silná káva. A rozhodně se mu nevyhnete, probíhá v průběhu celého soutěžního dne.


rozdělovač 600 x 10

ČLSO


rozdělovač 600 x 10

Zde je odkaz na celý program 11. České letní Speciální olympiády:

http://www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada/uploads/manual-her.pdf

A zde přikládám link na web Českého hnutí speciálních olympiád:

http://www.specialolympics.cz/

Na těchto webových stránkách nemohu nedoporučit začíst se do blogu paní profesorky Hany Válkové. Nedá mi to, kratičký úryvek pro představu, že o ztrátu času rozhodně nepůjde:

(Úryvek ze zpráv p. Válkové z loňských Světových zimních her Speciálních olympiád v Soulu, ze kterých mimo jiné česká výprava přivezla řadu cenných kovů:

...Hned ze Zoo jsme se přesunuli zpět do našeho hasičského centra, konkrétně do jejich kulturního sálu. A hned začal večírek na rozloučenou: pozdravy, vzájemná poděkování a předání dárečků. Naši českou delegaci přišel pozdravit velitel (superintendant) Seoulské metropolitní akademie hasičských služeb Lee, Jae Hwa. V tmavé uniformě s vyznamenáními, vyšší štíhlý, fešák (mimochodem Korejci v uniformách, pokud jsou vyšší než 175 cm, jsou většinou fešáci). Program jsme neplánovaně a flexibilně zahájili my s písní Tancuj, tancuj pod vedením sbormistra Vlastíka Harapese. I když jsme jeli bez zkoušek hned „naostro“, jak se říká v písni „dopadlo to výborně – všichni byli v šoku“… V programu exceloval místní sbor zpěváčků, dětí a hudebníků. Mezinárodní výběr písní, opět velmi kvalitní a milé. Pak večeře formou rautů. Mimochodem vlastní výběr z nabídky (švédských stolů) se praktikoval po celou dobu pobytu u všech jídel a musím konstatovat, že bylo třeba naše sportovce usměrňovat. Standardy – nestandardy, vlastní rozhodnutí klienta – musely někdy stranou, aby se nám nepřecpali a byli schopni se rozběhnout...“).

autor článku: Mgr. Lucie Piňosová

Nahoru