Bakhita

Ráda bych Vám pověděla o jedné černošské dívce jménem Bakhita. Její jméno znamená ŠŤASTNÁ.

Bakhita prožila šťastné dětství. Narodila se kolem roku 1868 v Súdánu, nedaleko vsi Džebel Agilere v kraji Darfur.  Pak pro ni následoval těžký životní zlom, když již jako děvčátko byla uloupena a opakovaně byla prodávána na trhu s otroky a jako otrokyně krutě strádala a byla odvedena do cizí země. Když byla posléze vysvobozena, stala se v italských Benátkách křesťankou a později řeholnicí u Sester lásky – Canossiánek. Zbytek života strávila ve městě Schio u italské Vicenzy v ustavičné službě všem.

Sestra Bakhita se přimlouvá za mnohé. Zejména za ty, kteří jsou nemocní, jsou v jakékoli formě otroctví, a za ty, kteří potřebují najít mír, odpuštění a usmíření ve svých životech.

Pomoc společnosti BAKHITA o.p.s. neziskové organizace se zaměřuje na řešení konkrétních krizových situací konkrétních lidí a rodin.

Člověk, který se dostane do krizové situace, nutně potřebuje někoho, s kým se může sdílet, komu důvěřuje, a kdo se mu nebojí pomoci. Např. pohlídat mamince dítě, zajít nakoupit, něco přestěhovat, zavolat nebo vyslechnout, navštívit v nemocnici, darovat oblečení či jiné životní potřeby, jít kousek cesty spolu v různých oblastech života… Společnost BAKHITA podporuje jednotlivé lidi i skupiny, kteří jsou ochotni pomoci, ochotni ke službě, ochotní stávat se alespoň na chvilku bližními a být „chvíli s“ nebo jakkoli „být s“.


Pokud potřebujete sami pomoci lidsky nebo materiálně, můžete se ozvat. Přebývá-li Vám doma např. oblečení, které už je Vašim dětem malé, máte doma věci, které již nepoužíváte, ale jsou v dobrém stavu (třeba hračky), můžete je také skrze Bakhitu darovat někomu jinému, kdo je ještě využije.

Bakhita

Více o pomoci na stránkách Bakhita

autor článku: Martina Pospíšilová DiS.


Nahoru